Välj en sida

Boende

Boplats Växjö

Många studenter väljer att bo på campusområdet på Linnéuniversitetet. Från campus in till Växjö City tar det ungefär 10 minuter, med antingen buss eller cykel. För att hitta boende på campusområdet kan du när du blivit antagen kan du ansöka om bostäder via studentbostadskön på Boplats Växjö.

Mer info hittar du här: ww.vaxjobostader.se

Stubor studentbostäder

Det finns även privata aktörer som erbjuder boende på campusområdet. En av dessa privata aktörer är Stubor studentbostäder där man anmäler sitt intresse via deras hemsida.

Mer info hittar du här: stubor.se

Heimstaden

En annan privat aktör som även de erbjuder boende på campusområdet är Heimstaden. Besök deras hemsida för att anmäla ditt intresse.

Mer info hittar du här: heimstaden.com

Svenska studenthus

En annan privat aktör som även de erbjuder boende på campusområdet är Svenska studenthus. Besök deras hemsida för att anmäla ditt intresse.

Mer info hittar du här: www.svenskastudenthus.se

Övriga möjligheter

Linnéuniversitetets studentkår Linnékåren erbjuder även de en typ va bostadsförmedling via deras hemsida. Där kan du hitta annonser på olika platser runt om Växjö med omnejd.

Mer info hittar du här: linnek.se/bostadsportal/