Engagemangsstipendiet syftar till att belöna en student som har extraordinärt utmärkt sig för att främja det studiesociala eller gjort något som har bidragit till stor nytta för övriga IT-studenter i Växjö. Samt har visat intresse och goda studieresultat inom sitt program under fakulteten Teknik. Engagemangsstipendiet är en årlig utdelning om 5000kr som kommer ske i samband med avslutningshögtid för studenter vid fakulteten för teknik och delas ut i samarbete med HRM Software.

HRM Software

HRM Software AB mål är att tillhandahålla innovativa och personliga lösningar med hög grad av tillgänglighet baserade på modern teknik som förbättrar det dagliga HR- och lönearbetet. Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare som tillsammans arbetar efter våra 3 värdegrunder Våga Det Oväntade, Agera För Laget och Visa Passion. Att satsa på nästa generations medarbetare är ett av flera viktiga steg i vår strävan mot ständig förbättring i att möta en konstant föränderlig omvärld, teknik och kunskap.

HRM Software vill med detta stipendium stimulera till innovativ drivkraft och kunskap inom IT-området. Vi vill även, utöver kompetens och kunskap, främja social kompetens och stort hjärta vilket är viktigt del i högt affärsmannaskap.

Vem får nominera?

Studenter samt anställda på fakulteten för teknik kan nominera.

Vem får bli nominerad?

För att bli nominerad måste studenten vara studerande vid Linnéuniversitetet på något av följande program: Nätverkssäkerhet, Programvaruteknik, Systemvetarprogrammet, Interaktiva medier och webbteknologier, Fysikerprogrammet eller Matematikerprogrammet.

Hur nominerar jag?

För att nominera klicka här och fyll i formuläret.

Bedömning

Bedömningen av nomineringar kommer genomföras av WÄDUR och en slutgiltig nominering kommer tas fram i samråd med personal vid fakulteten.